top of page
גנים טובים לוגו 10_10 (1).jpg

בדיקה לזיהוי המוטציה בגן BRCA

החל מעדכון סל הבריאות לשנת 2020, בדיקת הסקר לאיתור מוטציות בגנים BRCA1+2 כלולה בסל עבור כל אישה ממוצא אשכנזי (גם חלקי). לצורך ביצוע הבדיקה יש לפנות לקופת החולים.

לשון חוזר משרד הבריאות (מינואר 2020):

 • הבדיקה תבוצע לכל אישה ממוצא אשכנזי, ללא קשר לתחלואה או לרקע משפחתי של סרטן.

 • לעניין זה מוצא אשכנזי יוגדר על פי הצהרה עצמית.

 • הזכאות לבדיקה לא מחייבת ייעוץ גנטי מקדים.

 • הזכאות לבדיקה היא חד-פעמית במהלך חיי המטופלת.

 

עבור נשים שאינן ממוצא אשכנזי, תנאי הזכאות הן כלהלן (לקוח מתוך אתר קופת חולים כללית):

חולה סרטן עם סיכון של מעל 50% לפגם בגנים BRCA 1 ו־BRCA 2 שאובחנו אצלו אחד או יותר מהמצבים הבאים:

 • חולה בסרטן השחלה.​

 • חולה בסרטן השד שאובחנה לפני גיל 50.

 • ​חולה בסרטן השד דו־צדדי.

 • ​גבר החולה בסרטן השד.

 • ​סרטן השד בכל גיל - אם לחולה יש לפחות שתי קרובות משפחה שחלו בסרטן השד או השחלה. קרובת משפחה אחת מדרגה ראשונה וקרובת משפחה אחת מדרגה ראשונה או שנייה.

 

נשים אשר במשפחתן סיפור קליני התואם את אחד המצבים הבאים:

 • ​משפחה עם יותר משני מקרים של סרטן השד ומקרה אחד או יותר של סרטן השחלה (שאובחנו בכל גיל).

 • ​משפחה עם יותר מ־3 מקרים של סרטן השד שאובחנו לפני גיל 50.

 • ​אחיות ו/או אם שאובחנו אצלן המחלות הבאות:

  • שני מקרים של סרטן השד לפני גיל 50.

  • שני מקרים של סרטן השחלות.

  • מקרה אחד של סרטן השד ומקרה אחד של סרטן השחלה.

 • קרוב משפחה בריא מדרגה ראשונה או שנייה שזוהתה אצלו מוטציה באחד הגנים - BRCA 1 או BRCA 2.

אם אינך עומדת בתנאי הזכאות, ניתן לבצע את הבדיקה במכונים פרטיים או במכונים הציבוריים בתשלום.

איך מבצעים את הבדיקה בקופת חולים (לזכאיות) ?

קופ"ח מכבי

BRCA-אין צורך בהפניה. יש להגיע למעבדה בסניף ולבקש לבצע בדיקת נשאות ל

קישור לאתר מכבי

קופ"ח כללית

אין צורך בהפניה. קביעת תורים דרך המוקד *2700

קישור לאתר כללית

 

קופ"ח מאוחדת

יש צורך בהפניה מרופא משפחה או רופא נשים, ולאחר מכן תיאום תור במעבדות הקופה המבצעות את הבדיקה, בעזרת המוקד *3833

קישור לאתר מאוחדת

קופ"ח לאומית

יש צורך בהפניה מרופא משפחה או רופא נשים. לאחר קבלת ההפניה, יש לתאם תור לאחת המעבדות המבצעות את הבדיקה בעזרת המוקד *507

קישור לאתר לאומית

bottom of page